Zdunowski Portal Historyczny > BestwinDzisiaj jest 26-5-2024 godzina 10:26:41

Bestwin

Bestwin - W 1472 r. "wieś pustą [opuszczoną? wymarłą?]" nabyli bracia Jan i Mikołaj Fryczowie oraz Mikołaj Frycz, ich bratanek (syn zmarłego brata Bartosza). W 1497 r wdowa po Janie Baranowskim Dorota Kolnicka przekazała Bestwin Andrzejowi Włościejewskiemu. Na początku XVI w. należał już do Bnińskich herbu Łodzia, a potem Karnkowskich herbu Junosza. Potem przeszedł w ręce Piotra i Wawrzyńca Włościejewskich. W 1540 r. Jerzy Konarski właściciel części Zdun, Staregogrodu i Kobylina "Pan bardzo światły i rzędny" kupił od Piotra i Wawrzyńca Włościejewskich za 4000 złotych część Jutrosina z częścią Rogożewa, Siedlec, Bestwin, Rudę i Pawłowiec. Potem przeszło to na jego syna - Jana Zborowskiego. Od niego Baszków przejął jego zięć - Jan Zborowski herbu Jastrzębiec. Na samym końcu dobra te przeszły na Abrahama Sieniutę, później na syna jego Piotra. W XVI w. i XVII w. żyło tam 17 kmieci, była także karczma z karczmarzem. W 1846 r. Bestwin zamieszkiwało 227 Niemców i 210 Polaków. W 1887 r. żyło tutaj 381 mieszkańców, a w 1938 r. 56 Niemców i 344 Polaków. W latach 1948/1949 rozpoczął się rok szkolny w nowoodnowionej placówce.W latach 1981 - 1982 założono częściową instalację wodociągową. W 1992 r. nastąpiła gazyfikacja wsi.