Zdunowski Portal Historyczny > TrafaryDzisiaj jest 8-12-2023 godzina 9:54:43

Trafary

Trafary - Nieistniejący już folwark, należący niegdyś do parafii lutogniewskiej klucza baszkowskiego. Właściciele płacili czynsz dworowi baszkowskiemu. W 1717 r. właścicielem był Wojciech Jahoda, młynarz. W XVIII w. młyn i folwark upadły. W 1813 r. powstał tam jeden z dwóch krzyży napoleońskich (drugi stał w Zdunach, w ok. obecnej stacji kolejowej, zniszczony w czasie II Wojny Światowej). Krzyż w 2000 r. wymieniono na nowy, a stary mieści się w Izbie Muzealnej w Zdunach. W 1846 r. żyło tam 50 osób w 3 domach. Pod koniec 1940 r. na Trafarach powstała harcerska ziemianka, która służyła konspiratorom do początku 1941 r. Potem uległa zawaleniu, a kolejną zbudowano w Rochach.