Zdunowski Portal Historyczny > Villa HermaniDzisiaj jest 19-11-2019 godzina 10:52:26

Villa Hermani

Villa Hermani (łac. wioska Hermana) - Zaginęła w średniowieczu. Mianem "Villa" (łac. .- wioska) określano kompleks rozrzuconych drobniejszych osad, często składających się z pojedyńczych zagród. Nazwa Herman pochodzi prawdopodobnie od imienia wójta pochodzenia niemieckiego (może o to pierwszy wójt połączonych osad w jedną całość?)