Zdunowski Portal Historyczny > Villa HermaniDzisiaj jest 25-9-2020 godzina 21:03:04

Villa Hermani

Villa Hermani (łac. wioska Hermana) - Zaginęła w średniowieczu. Mianem "Villa" (łac. .- wioska) określano kompleks rozrzuconych drobniejszych osad, często składających się z pojedyńczych zagród. Nazwa Herman pochodzi prawdopodobnie od imienia wójta pochodzenia niemieckiego (może o to pierwszy wójt połączonych osad w jedną całość?)