Zdunowski Portal Historyczny > Villa HermaniDzisiaj jest 26-5-2024 godzina 10:19:09

Villa Hermani

Villa Hermani (łac. wioska Hermana) - Zaginęła w średniowieczu. Mianem "Villa" (łac. .- wioska) określano kompleks rozrzuconych drobniejszych osad, często składających się z pojedyńczych zagród. Nazwa Herman pochodzi prawdopodobnie od imienia wójta pochodzenia niemieckiego (może o to pierwszy wójt połączonych osad w jedną całość?)