Zdunowski Portal Historyczny > WłodykaDzisiaj jest 8-12-2023 godzina 10:56:34

Włodyka

Włodyka - Obecnie część Baszkowa, dawniej osobna wioska. Znajdowała się od koscioła, aż do końca zabudowań przy trasie do Kobylina. Była tam posiadłość sołtysa Baszkowa, "którego z przyczynnej juryzdykcji jaką nad mieszkańcami miał, zwano włódarzem od wyrazu władać, a miejsce, w którem zamieszkiwał włódarstwem, włodyką". Istniała od XIV w., a od XV w. do 1757 r. czasami wymieniana jako "Baszków z Włodyką". W latach 1409 - 1421 należała do Paszka z Baszkowa. W latach 1405 - 1430 włodarzem Baszkowa i Włodyki był Pietrasz z Baszkowa. W XVII w. dzierżawione przez "jakiegoś Bieniasza", w 1715 r. przez kobylinianina Franciszka Plutowicza, a w 1757 r. przez Wojciecha Cyberskiego.