Zdunowski Portal Historyczny > Mieczysław SkoniecznyDzisiaj jest 8-12-2023 godzina 10:46:12

Mieczysław Skonieczny

Mieczysław Skonieczny- Urodził się 24 listopada 1882 r. w Bronisławiu (pow. Strzeleńskim). syn Tomasza i Marianny z rodziny Sołtysiaków.  Skończył Gimnazjum Św. Mrii Magdaleny w Poznaniu, studiował w seminariach duchownych w Poznaniu i  Gnieźnie  Święcenia kapłańskie otrzymał 9 lutego 1908 r. z rąk ks. biskupa Edwarda Likowskiego. Początkowo został wysłany , jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w Błudowie , koło Łobżenicy (1908 r.) -  powiat wyrzyski. W tym samym roku przeniesiony został do Jedlca pod Pleszewem, gdzie pozostawał jako wikariusz przez osiem miesięcy. W końcu 1908 r. podjął obowiązki wikariusza w kościele parafialnym w Pakości, skąd po kilku miesiącach, 1 lipca 1909 r., przeniesiony został przez władzę duchowną do kościoła św. Trójcy w Gnieźnie. W parafii tej pozostawał przez następnych osiem lat, pracując jako mansjonarz. Pracę duszpasterską w tym mieście łączył z działalnością społeczną i naukową. W tym czasie ks. M. Skonieczny opublikował: „Przewodnik po Gnieźnie” (1916 r.) oraz broszurkę zawierającą opis kościoła św. Trójcy w Gnieźnie. 1 października 1917 r. objął samodzielną placówkę otrzymując dekret na proboszcza parafii w Baszkowie pod Krotoszynem, pozostając tam do 1923 r. W tym czasie pokazał w pełni posiadane talenty organizatorskie, zainteresowanie dla
pracy społecznej i charytatywnej. Wyremontował i przebudował kościół, zbudował nową
plebanię i budynek gospodarczy. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na
organizację życia parafialnego w stowarzyszeniach i bractwach kościelnych. Działał w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej (męskie i żeńskie) oraz Katolickim Towarzystwie
Robotniczym. Wśród wielu zajęć, ważne miejsce znalazła również działalność patriotyczna, w okresie odbudowy odrodzonej państwowości polskiej po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Po powstaniu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu ks. M. Skonieczny nawiązał kontakt z jej przedstawicielami. Stanął na czele Rady Ludowej w Baszkowie i jako jej przewodniczący został członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Krotoszynie. Po wybuchu powstania wielkopolskiego opuścił czasowo probostwo w Baszkowie, odejmując posługę kapłańską w szeregach powstańczych jako kapelan. 12 stycznia 1919 r. przyjmował przysięgę członków Straży Ludowej na Rynku w Krotoszynie. Znany był z patriotycznych kazań i przemówień. Za udział w walkach powstańczych pod Zdunami, dznaczony został jednym z pierwszych odznaczeń powstańczych. 1 października 1923 r. został administratorem parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy, a 8 listopada 1925 r. jej proboszczem. W latach 1927 - 1928 przebudował tamtejszy kościół. Przez 9 lat okresu powojennego przeprowadzał renowację i remont kościoła. Od 21 lutego 1945 r. był radnym Tymczasowej Rady Narodowej w Bydgoszczy. W 1952 r. został mianowany przez papieża Piusa XII Prałatem Domowym Jego Świątobliwości. Na emerutyrę przeszedł 31 sierpnia 1968 r., a 1 kwietnia roku następnego zmarł. Pochowany został w Bydgoszczy.
 
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
ŁUKASZ CICHY

 
Bibliografia
Wielkopolscy księża od XVIII do XX wieku
Cmentarz.Bydgoszcz.pl (biografia ks. M. Skoniecznego)