Zdunowski Portal Historyczny > Marcin NawrotDzisiaj jest 8-12-2023 godzina 11:10:22

Marcin Nawrot


 
 
 
 Marcin Nawrot alias Nawrocki - średnio zamożny szlachcic ziemski (herbu własnego Nawry), ur. ok. 1735 roku, pochodzący z okolic Gniezna (Nawry). podkomorzy na dworach w Baszkowie i Konarzewie k. Krotoszyna. Żoną jego była Jadwiga z Łęczycy. Żołnierz Wielkopolskich oddziałów Wojciecha Rydzyńskiego (służył też w chorągwi Adama Czartoryskiego) oraz Jana Nepomucena Morawskiego.  Marszałek Wojciech Rydzyński sprowadził na teren powiatu krotoszyńskiego wielu żołnierzy pochodzenia szlacheckiego, którzy w części wykupili ziemie na tym terenie, z obawy przed zajęciem ich przez pruskich panów i Rosjan. Wśród nich byli między innymi protoplaści rodów Czartoryskich (późniejsi właściciele dworu w Baszkowie), Nawrockich (Konarzew, okolice Niechanowa i Jeżyc), Sadowskich (zarządzający zamkiem w Gostyniu, posiadacze ziem w Lutogniewie), Morawskich (jedną z właścicielek Konarzewa była Tekla Morawska), Krzyżanowskich (późniejsi właściciele Konarzewa), Lipskich (dwór Karski, Lewków, ziemie w Bestwinie) Domagalskich (Krotoszyn), Majsnerowiczów (Konarzew) i wielu innych.

W taki właśnie sposób w rejon Konarzewa i Baszkowa trafił podkomorzy Marcin Nawrot. Z obawy przed represjami ze strony zaborców za udział w Konfederacji Barskiej, około 1777 roku zmienił nazwisko na Nawrocki. W późniejszych latach jego rodzina z tego powodu utraciła ziemie w okolicach Gniezna. Jego dwaj synowie Kazimierz Nawrocki (ur. 1777) i Wojciech Nawrocki (ur. 1783), urodzili się już w Konarzewie. Pierwszy z nich był kupcem i cześnikiem (posiadaczem tawern) na dworze w Konarzewie, a drugi zarządcą i szefem kucharzy na dworze w Baszkowie. Synem Kazimierza Nawrockiego - herbu Lubicz i Teresy z Sadowskich - herbu Lubicz, był Franciszek Nawrocki (Jakub Nawrot), włościanin i uczestnik powstań narodowych 1848 i 1863. Starszy syn Kazimierza, Jan Nepomucen Nawrocki - podobnie jak ojciec, brał udział w Powstaniu Listopadowym 1830 - 31. Był kawalerem srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Franciszek Nawrocki doczekał 4 synów i 6 córek. Dzieci i wnuki synów Franciszka:  Jana Kantego (krawca) i Michała (szewca) były lub są wybitnymi patriotami i pełnili lub nadal pełnią ważne funkcje; kpt. Władysław Nawrocki (kawaler Virtuti Militari) - szef Sztabu Straży Ludowej na powiat krotoszyński w Powstaniu Wielkopolskim, bohater wojny z Sowietami w 1920 roku, Leon Nawrocki - sekretarz Wojciecha Korfantego, por. mar. Stanisław Nawrocki (Krzyż Walecznych) - oficer Flotylli Pińskiej w Brześciu, sierż. Edward Nawrocki - podoficer w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie 1920, st. kpr. Stanisław Nawrocki s. Michała - uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny 1920. harcerz i handlarz Stefan Nawrocki, handlarz Feliks Nawrocki, proboszcz parafii w Kępnie ks. kan. Krzysztof Nawrocki, proboszcz parafi w Trlągu ks. Jerzy Nawrocki, czy dyrektorzy zakładów, firm i spółdzielni: Hieronim Nawrocki z Tomaszowa Mazowieckiego (Borki), Kazimierz Nawrocki z Ostrowa Wlkp. oraz Waldemar Nawrocki z Pleszewa. Eugeniusz Jan Nawrocki s. Feliksa i Ireny z Domagalskich (herbu Bończa) był wieloletnim kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krotoszynie. Córki Stefana Nawrockiego i Marii z Drygasów, są zakonnicami: Bogumiła, Barbara i Stefania. Ostatnia z nich pracowała wiele lat w Domu Polskim w Rzymie (1978 - 2005). Marcin Nawrot zmarł w Konarzewie na przełomie wieków.

 

 Opracował

 

mjr Krzysztof F. Nawrocki 

 

 

Bibliografia:

 

- Stanisław Pilarski, Konferderacja Barska w Kcyni i w okolicach, wyd. PWN, Toruń 1997 

- Krzysztof F. Nawrocki, "Dzieje rodzin z południowej Wielkopolski: Nawrocki - Danielak - Domagalski", Warszawa 2014; 

- Dane genealogiczne, związane z rodziną Marcina Nawrota - Kwerenda genealogiczna realizowana na wniosek mjr. Krzysztofa F. Nawrockiego, prowadzona w marcu 2015 roku przez kustosz Joannę Lewandowską z Archiwum Archidiecezji w Poznaniu;

- Antoni Nawrocki, Wspomnienia starego człowieka, wyd. Krotoszyn 1968, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie;

- Antoni Nawrocki, Potomek Banity, wyd. Krotoszyn 1971, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.