Zdunowski Portal Historyczny > Ludwik DanielakDzisiaj jest 25-11-2020 godzina 7:06:20

Ludwik Danielak

Ludwik Danielak urodził się w 24 lipca 1909 roku
w Piaskach i tam mieszkał do 1924 roku. Był ochrzczony w Parafii Św. Wojciecha w Lewkowie, gdzie ukończył Szkołę  Powszechną. Wiedzę gimnazjalną uzyskał w Zdunach, chociaz naukę w gimnazjum rozpoczął w Ostrowie Wlkp. Przeniósł się do Zdun z rodziną w końcu 1924 roku, gdzie jego ojciec Walenty Danielak otworzył restaurację i zorganizował Hotel Centralny (Walenty był też radnym w Zdunach).  Ludwik Danielak stworzył 8. Drużynę Harcerską im. Zawiszy Czarnego  Zdunach. Był wychowawcą wielu harcerzy i żołnierzy takich jak: Czesław Bardzik ps. "Jodła", Franciszek Jaskulski "Zagończyk", Jan Matuszczyk,  Stanisław Ryter, Kazimierz Wieczorek, czy Józef Podemski.
W 1935 r. został instruktorem harcerskim, a potem harcmistrzem (nazywany był skautmistrzem). W 1930 roku odbył służbę wojskową i rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Krotoszynie. Wcześniej od 1927 roku, Ludwik Danielak był członkiem znanego Klubu Szachowego "Giermek" Zduny,  zdobywając wiele wyróżnień na skalę wojewódzką. Od 1931 roku należał do Towarzystwa Obywateli Polskich organizując młodzieży zdunowskiej obozy i wycieczki.
Należał do jednych z najlepszych aktorów Amatorskiego Teatru Pocztowego w Krotoszynie. W ostatnich trzech latach przed II Wojną Światową jako starszy asystent, przygotowywał w zespole naczelnika Poczty Polskiej w Krotoszynie plan mobilizacyjnego rozwinięcia łączności na wypadek konfliktu zbrojnego. Gdy wybuchła II Wojna nadzorował on transport walorów pieniężnych oraz tajnej dokumentacji "Mob" i utajnionej dokumentacji pocztowej. Był bardzo aktywnym członkiem Przysposobienia Wojskowego. Koordynował działania Społecznego Systemu Informowania (SSI), zarówno w Zdunach, jak i w Krotoszynie. Nadal współpracował z harcerzami ze Zdun, pomimo wielu obowiązków.
Razem z wieloma mieszkańcami naszego powiatu, w dniu 1 września 1939 roku wyruszył specjalnym pociągiem ewakuacyjnym w kierunku Warszawy i dalej do Lwowa, by wypełnic ostatni obowiązek wobec Ojczyzny. Pociąg ten zostal zbombardowany w Kole. Tam z determinacją kierował akcją ewakuacyjną pasażerów do lasu. Pomimo, że od 6 września w okolicy Ozorkowa urzędnicy państwowi zrzucali mundury, Ludwik munduru nie zdjął i dalej realizował powierzone mu zadania. 7 września 1939 r. w Modlnej został pojmany przez lotniczy desant niemiecki, a następnie rozstrzelany przez żołnierzy patrolu niemieckiego 31 pułku piechoty 24 Dywizji Piechoty.  Nie posiadał broni. W 1959 roku z inicjatywy córki, Krystyny Nawrockiej oraz syna, Romana Danielaka został ekshumowany i pochowany w Zdunach. Pogrzeb prowadził osobiście ówczesny proboszcz parafii w Zdunach ks. Marian Kwiatkowski. W 2003 r. premier RP Leszek Miller przyznał mu tytuł „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.  Dla uczczenia 75. rocznicy śmierci oraz wybuchu II wojny światowej w Krotoszynie, w dniu Łącznościowca i Pocztowca, podjęta została decyzja o odsłonięciu tablicy poświęconej m. in. Ludwikowi Danielakowi. Odsłonięcie nastąpi w 2015 roku w Krotoszynie.  W 2016 roku Poczta Polska wyda okolicznościową kartę pocztową poświęconą Ludwikowi Danielakowi.

 

Informacje, wspomnienia rodzinne oraz fotografia od wnuka mjr. Krzysztofa Nawrockiego